Passage 19 Zwijndrecht

Dit bedrijfsobject is verkocht
Bouwjaar
1957
VERKOOPINFORMATIE BELEGGINGSOBJECT

Algemeen
Te koop wordt aangeboden een verhuurde winkel-/praktijk-/kantoorruimte bestaande uit een frontbreedte van 5.50 meter.
Winkelcentrum Passage wordt hoofdzakelijk bezet door speciaalzaken zoals diverse modespeciaalzaken, bloemen, schoenen, lichaamsverzorging en kappers. Daarnaast zijn Aldi en Wibra er gevestigd en een lunchroom/restaurant.

De gemeente Zwijndrecht maakt deel van het Drechtsteden gebied en telt ruim 40.000 inwoners. De gemeente is gelegen aan de Oude Maas en heeft prima aansluiting op de A-15 en A-15. Daarnaast heeft een treinstation en prima busverbindingen naar de omliggende plaatsen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie B, complexaanduiding 5377-A, indices 1 en 5.

Soort
Volledig eigendom.

Gebruik
De aangeboden unit is thans in gebruik als dames- en herenkapper en heeft een lange geschiedenis op deze locatie.

Indeling
De oppervlakte va het aangeboden object bedraagt circa 75 m˛,

Voormelde oppervlakte is indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen.
De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580. Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van
deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Huurgegevens
De huidige huurovereenkomst (ROZ model 2012 winkelruimte) is afgesloten voor een periode van 5 jaar met optionele verlenging van telkens 5 jaar. De ingangsdatum was 1 oktober 2017 en is niet opgezegd tegen 1 oktober 2022, derhalve loopt de huurovereenkomst thans tot 1 oktober 2027. Jaarlijkse indexering per 1 oktober mogelijk.

Koopsom
€ 175.000,00 kosten koper.

Huuropbrengst
€ 11.235,00 per jaar exclusief BTW

Staat van de onroerende zaak
De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, "as is, where is en voetstoots", waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen.

Omzetbelasting
Geen BTW belaste levering.

Datum van overdracht
In overleg.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model
koopovereenkomst voor Bedrijfsonroerend goed(model 2014) zoals vastgesteld door Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Makelaarskantoor Bremavo respecteert het recht op privacy en garandeert dat persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Energielabel
Het energielabel wordt bij de juridische levering overgedragen aan de koper.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of
offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
winkelruimte
Functies
winkelruimte
Gebouwnaam
Winkelcentrum De Passage
Aanvaarding
In overleg

Details

Ligging
in woonwijk, wijkwinkelcentrum
Waardering binnen
goed
Waardering buiten
goed
Bouwjaar
1957
In aanbouw
nee
Bekijk alle kenmerken